วิธีดู Booking

Massage and Spa

วิธีที่  1 เข้าผ่านเว็บไซต์

  1. เข้า http://sriayutthayaspa.com/wp-admin/  แล้วใช้ user password ที่ได้รับไป
  2. เมนูสีดำด้านข้าง เข้าไปที่ Ninja Form – > Submissions หรือคลิกที่นี่ http://sriayutthayaspa.com/wp-admin/edit.php?post_type=nf_sub
  3. ตรง Select Form เลือก Booking
  4. จะพบตารางการ Booking ตามภาพด้านล่าง  (เลือกได้ว่าจะดูอะไรบ้าง โดยกดที่ Screen Option มุมบนสุดขวามือ)
  5. สามารถเอาเมาส์วางบนตัวเลขลำดับ แล้วกด Edit จะพบกับ Form เต็มๆ

วิธีที่ 2

ล็อกอิน Gmail ของ  [email protected]  จะพบกับ Booking ดังนี้